Naše projekty

Stanica Záhreb

Je ideovým nasledovníkom zrušeného Stacionára Záhrebská, ktorý v sebe spájal dve funkcie, konkrétne záujmový klub pre starších a sociálnu službu pre seniorov a seniorky odkázaných na pomoc. Stanica Záhreb pracuje s prvou z uvedených funkcií, ponúka teda seniorom a seniorkám v štvrti okolo Mýtnej ulice voľnočasové aktivity. Tie sa však od väčšiny podobných projektov odlišujú svojou medzigeneračnou povahou. Spájajú ľudí rôzneho veku a ich cieľom je dať starším možnosť, aby boli aktérmi a tvorcami, a nielen prijímateľmi vopred pripraveného programu.

Divadelný krúžok

Divadlo Ticho a spol. na Školskej 14

Stretnutia zamerané na rôzne dramatické, pohybové a hlasové cvičenia. Účastníci majú mať zároveň možnosť písať svoj príbeh. Napísané texty by neskôr mohli viesť k vytvoreniu spoločného autorského predstavenia.

Knižný klub a diskusie

Staromestká knižnica na Záhrebskej 8, knižnica Aspekt na Mýtnej 38

Pravidelné stretnutia, na ktorých sa debatuje o vopred zvolenej knihe alebo o stanovenej téme (napríklad: “moja obľúbená ženská literárna postava”). Naväzujeme tiež na naše medzigeneračné diskusie na rôzne spoločenské témy (občiansky aktivizmus, sexualita vo vyššom veku a pod.) Pilotná diskusia v knižnici sa uskutočnila na jar 2019 a jej hosťkou bola spisovateľka Etela Farkašová.

Pohybové aktivity

Domec na Mýtnej 33, parčík na Záhrebskej 8

“Tajné” prechádzky do okolia za pomoci techniky nordic walking. Každú prechádzku vedie známa osobnosť, ktorá zúčastnených zavedie na vopred neurčené miesto, ktoré má rada. Pilotná prechádzka sa uskutočnila na jar a viedla ju Heňa Mičkovicová. Okrem toho v neskorších jarných a letných mesiacoch ponúkame jógu v záhrade Domca a v parčíku pred knižnicou Záhrebská.

Arteterapia

Domec na Mýtnej 33

Maľovanie na plátno či skladanie puzzle za zvukov vážnej hudby je najlepším spôsobom ako byť tu a teraz. Zatiaľ maľujeme v záhrade Domca na Mýtnej, ale plánujeme vyraziť aj do ulíc a do prírody.

 

OLD’s COOL

 

Medzigeneračný festival OLD’s COOL organizuje Zrejme v spolupráci s českou proseniorskou organizáciou Elpida. Spoločne veríme v kultúrny dialóg medzi mladšími a staršími a chceli by sme do neho pozývať aj ostatných. 

Počas októbra preto môžete na OLD’s COOL v Bratislave a Košiciach alebo počas celého roka v niekoľkých českých mestách zažívať výstavy, koncerty, debaty, tanečné, knižné a iné workshopy, či kvízy, v ktorých sa stretávajú generácie, a to ako medzi účastníkmi, tak medzi tvorcami. Festival je platformou pre ľudí, mladších aj starších, a pre ich spoločné kultúrne a iné projekty v nečakaných súvislostiach. Na festivale ste tak mohli vidieť  výstavu fotografií Bet Orten, kde seniorské modelky pózujú v modeloch dizajnériek a dizajnérov, ale aj netradičné medzigeneračné workshopy, či vystúpenia seniorského zboru Elpida alebo vystúpenie najstaršej kaviarenskej klavíristky Marty Mátyášovej. Program OLD’s COOL inšpiruje k diskusii o tom, v akých prostrediach chceme my a naši blízki starnúť a tiež k diskusii o tom, aké vzťahy chceme vzájomne utvárať.

Organizovaním festivalu OLD’s COOL chceme prispieť k tomu, aby Slovensko – v demograficky a digitálne sa meniacom prostredí – nebolo spoločnosťou, v ktorej je rozšírených mnoho vekových a iných stereotypov, ale naopak bolo otvorenou krajinou medzigeneračnej spolupráce a dialógu. 

OLD’s COOL znamená stará škola, ale takisto to, že old is cool. 

OLD's COOL 2021

Aktuálny ročník OLD’s COOL sa koná v Bratislave v dňoch 1. 10. – 3. 10. 2021.

Stiahnite si náš program, tešíme sa na vás 🙂

Medzigenerátor

Náš populárny kvíz na na rôznorodé témy od histórie až po životné prostredie je zámerne pripravený tak, aby správne odpovede boli prirodzene blízke ľuďom rôzneho veku. Zvíťazí tak práve tím, ktorý čo najviac dokáže vyťažiť zo svojej rôznorodej vekovej skladby. Prostredníctvom hry a malej dávky rivality sa tak prepoja generácie. Ľudia, ktorí by možno za bežných okolností neboli súčasťou jedného kolektívu, si skúsia, aké je to byť v jednom tíme, ktorý sa snaží zvíťaziť.

V minulosti sme pripravili kvízy na témy Farebná Bratislava, Sedem smrteľných hriechov v literatúre a O skutočnej náture životného prostredia.
 

X