O nás

Zámerom občianskeho združenia Zrejme je prispievať k tomu, aby Slovensko bolo krajinou medzigeneračnej spolupráce a dialógu. Krajinou, v ktorej služby určené pre starších budú podporovať začlenenie ľudí do rodiny, komunity a spoločnosti. Téma starnutia sa bez ohľadu na pohlavie či farbu pleti týka nás všetkých.

Aj preto chceme vytvárať a  podporovať miesta pre kvalitné medzigeneračné spolužitie, akým bol napríklad Denný stacionár na Záhrebskej, ktorý dlhodobo fungoval v živej komunite Susedia na dvore. Takéto miesta sú pre nás vzorom ako medzi sebou nehľadať len medzigeneračné a iné rozdiely, ale najmä spojitosti, ktoré sú obohatením naprieč generáciami. Zrejme preto organizuje medzigeneračný kultúrny festival OLD´s COOL Bratislava a Košice a počas celého roka pripravuje komunitný program v nomádskom medzigeneračnom centre Stanica Záhreb.
V roku 2018 Zrejme vydalo knihu “Záhrebská: O stacionári pre seniorov, jeho susedoch a kávovare ťažkom ako hroch”, ktorá popisuje príbeh spoločenstva susedstva a Stacionáru pre seniorov a ponúka desať príkladov dobrých medzigenerančných praxí v oblasti sociálnych služieb, kultúry, dobrovoľníctva a bývania. Zrejme zoskupuje ľudí s rôznorodou expertízou ako je komunitná práca, sociológia veku, psychológia, antropológia, urbanizmus, či verejné politiky. Zrieť a prijať starnutie ako prirodzenú súčasť života vnímame ako výzvu nielen na individuálnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Zrejme tím? Určite!

Veronika Dugovičová

Martina Jurčová

V práci dátovej analytičky hľadá zmysel v číslach. V Zrejme nachádza radosť a zmysel vo vzťahoch s ľuďmi - tento rok vymyslí ako vás prilákať do obývačky na Dobrom trhu. Ak chcete, aby vás poslúchla, posnažte sa vysvetliť prečo.

Zora KALKA Pauliniová

Architektka a konzultantka pre participáciu – zapájanie verejnosti do rozhodovania. Miluje jazdu mestom na bicykli, verejné priestory pre rôzne generácie a stále sa diví, ako dokážeme ešte stále námestia a ulice obsadiť fyzickými i sociálnymi bariérami a ľudí segregovať. Kalka chce svojimi fotkami, knižkami o komunitách či plánovacími stretnutiami ukázať, že aj Bratislavu možno zmeniť na láskavé a otvorené mesto.

Dušo Martinčok

Pracoval ako prekladateľ právnych textov na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu. Po návrate na Slovensko sa začal venovať vytváraniu komunít v mestskom priestore. Baví ho chcieť od seba oveľa menej, ako od neho očakáva jeho okolie. V Zrejme má na starosti projekt potulného medzigeneračného kultúrneho centra Stanica Záhreb.

Ľuba Voľanská

Etnologička, ktorá sa celý svoj život venuje medzigeneračným vzťahom. Či už tým vlastným v rodine, alebo vo svojej práci v rámci výskumu toho, ako generácie medzi sebou komunikujú, ako sa im viac či menej darí spolunažívať a ako sa dokážu vzájomne inšpirovať. Keďže má pocit, že veda zavretá v slonovinovej veži jej celkom nevonia, snaží sa v Zrejme pretaviť všetko to, čo načítala a vyskúmala, do konkrétnych činov (ak, samozrejme, stíha).

Táňa Sedláková

Venuje sa otázkam vekovej stereotypizácie. Zaujímajú ju súvislosti demografického starnutia a postavenia starších v kultúre, ktorá kladie dôraz na rýchlosť a výkon. V Zrejme zastrešuje OLD's COOL a podporu rozvoja kvalitných služieb pre starších a ich rodiny. Rada rebeluje voči predstavám seba aj druhých o tom, že sa niečo nedá a nepodarí.

Martin Strýček

Pracuje ako koordinátor vzdelávania v zahraničnej spoločnosti. Stretnúť ho môžete na medzigeneračných kvízoch z dielne Zrejme, kde je kvízmajstrom. Nerád sa riadi konvenčnými cestami, ak vie, že veci sa môžu pohnúť lepším a inovatívnym smerom. Vtedy zapojí kreativitu a svoje neposlušné slovné hračky.

Spolupracujeme

Finanční partneri

Mediálni partneri

Partnerské organizácie

Spriatelené organizácie

X