O nás

Zámerom občianskeho združenia Zrejme je prispievať k tomu, aby Slovensko bolo krajinou medzigeneračnej spolupráce a dialógu. Krajinou, v ktorej služby určené pre starších budú podporovať začlenenie ľudí do rodiny, komunity a spoločnosti. Téma starnutia sa bez ohľadu na pohlavie či farbu pleti týka nás všetkých.

Aj preto chceme vytvárať a  podporovať miesta pre kvalitné medzigeneračné spolužitie, akým bol napríklad Denný stacionár na Záhrebskej, ktorý dlhodobo fungoval v živej komunite Susedia na dvore. Takéto miesta sú pre nás vzorom ako medzi sebou nehľadať len medzigeneračné a iné rozdiely, ale najmä spojitosti, ktoré sú obohatením naprieč generáciami. Zrejme preto organizuje medzigeneračný kultúrny festival OLD´s COOL Bratislava a Košice a počas celého roka pripravuje komunitný program v nomádskom medzigeneračnom centre Stanica Záhreb.
V roku 2018 Zrejme vydalo knihu “Záhrebská: O stacionári pre seniorov, jeho susedoch a kávovare ťažkom ako hroch”, ktorá popisuje príbeh spoločenstva susedstva a Stacionáru pre seniorov a ponúka desať príkladov dobrých medzigenerančných praxí v oblasti sociálnych služieb, kultúry, dobrovoľníctva a bývania. Zrejme zoskupuje ľudí s rôznorodou expertízou ako je komunitná práca, sociológia veku, psychológia, antropológia, urbanizmus, či verejné politiky. Zrieť a prijať starnutie ako prirodzenú súčasť života vnímame ako výzvu nielen na individuálnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Zrejme tím? Určite!

Kamila Adamkovičová

Pracuje v nadácii SOCIA, kde je zodpovedná za kampaň “Staroba sa nás dotýka” a verejnú zbierku “Lienka pomoci” zameranú na podporu seniorov. V Zrejme pomáha s prípravou festivalu OLD's COOL. Dokáže sa vzbúriť, ak od nej ľudia vyžadujú to, čo sami nie sú ochotní urobiť a tolerovať.

Veronika Dugovičová

Martina Jurčová

V práci dátovej analytičky hľadá zmysel v číslach. V Zrejme nachádza radosť a zmysel vo vzťahoch s ľuďmi - tento rok vymyslí ako vás prilákať do obývačky na Dobrom trhu. Ak chcete, aby vás poslúchla, posnažte sa vysvetliť prečo.

Anja Kubaščíková

Rodená Trenčanka. Stále nie úplne chápe ako ju z Brna odfúklo práve do Bratislavy, ktorá sa stala jej novým domovom. Pracuje ako metodička v štátnej inštitúcií. Toto postihnutie si vo voľnom čase kompenzuje tým, že sa snaží robiť veci pomalšie, zrejúce a nie na výsledok zamerané. Páči sa jej skutočnosť, že všetci vlastne rebelujeme tým, že navonok starneme, ale vo vnútri sme to stále my.

Dušo Martinčok

Pracoval ako prekladateľ právnych textov na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu. Po návrate na Slovensko sa začal venovať vytváraniu komunít v mestskom priestore. Baví ho chcieť od seba oveľa menej, ako od neho očakáva jeho okolie. V Zrejme má na starosti projekt potulného medzigeneračného kultúrneho centra Stanica Záhreb.

Zora KALKA Pauliniová

Architektka a konzultantka pre participáciu – zapájanie verejnosti do rozhodovania. Miluje jazdu mestom na bicykli, verejné priestory pre rôzne generácie a stále sa diví, ako dokážeme ešte stále námestia a ulice obsadiť fyzickými i sociálnymi bariérami a ľudí segregovať. Kalka chce svojimi fotkami, knižkami o komunitách či plánovacími stretnutiami ukázať, že aj Bratislavu možno zmeniť na láskavé a otvorené mesto.

Táňa Sedláková

Venuje sa otázkam vekovej stereotypizácie. Zaujímajú ju súvislosti demografického starnutia a postavenia starších v kultúre, ktorá kladie dôraz na rýchlosť a výkon. V Zrejme zastrešuje OLD's COOL a podporu rozvoja kvalitných služieb pre starších a ich rodiny. Rada rebeluje voči predstavám seba aj druhých o tom, že sa niečo nedá a nepodarí.

Eva Soldánová

Má skúsenosti v práci v Komunitnom centre. Po štúdiách v zahraničí pochopila dôležitosť práce so seniormi. Hľadá cesty ako urobiť seniorov šťastnými pri športe, či nordic walking. Aj prostredníctvom Zrejme chce viesť medzigeneračný dialóg a hľadať cesty, ako lepšie tvoriť komunity na Slovensku. Ak niekto neberie ohľad na druhého človeka, stáva sa z nej rebelka pre dobro veci.

Martin Strýček

Pracuje ako koordinátor vzdelávania v zahraničnej spoločnosti. Stretnúť ho môžete na medzigeneračných kvízoch z dielne Zrejme, kde je kvízmajstrom. Nerád sa riadi konvenčnými cestami, ak vie, že veci sa môžu pohnúť lepším a inovatívnym smerom. Vtedy zapojí kreativitu a svoje neposlušné slovné hračky.

Ľuba Voľanská

Etnologička, ktorá sa celý svoj život venuje medzigeneračným vzťahom. Či už tým vlastným v rodine, alebo vo svojej práci v rámci výskumu toho, ako generácie medzi sebou komunikujú, ako sa im viac či menej darí spolunažívať a ako sa dokážu vzájomne inšpirovať. Keďže má pocit, že veda zavretá v slonovinovej veži jej celkom nevonia, snaží sa v Zrejme pretaviť všetko to, čo načítala a vyskúmala, do konkrétnych činov (ak, samozrejme, stíha).

X